אוהלי נתנוב – אוהלים טכנולוגים

אוהלי נתנוב – אוהלים טכנולוגים
כתובת: ביקורי ציון 47 , תל-אביב
טלפון:
073-7578098