המרכז הישראלי למיצגים ודיילות

המרכז הישראלי למיצגים ודיילות
כתובת: רמת-גן
טלפון:
073-7578304