קלינפלץ הנדסה בע"מ

קלינפלץ הנדסה בע"מ
כתובת: שארית ישראל 37, תל אביב
טלפון:
073-7578490